Đăng ký Quên mật khẩu
 

Huấn Luyên Viên

HUẤN LUYỆN VIÊN QUA TỪNG THỜI KỲ
Huấn Luyện Viên Quốc Tịch Giai Đoạn Danh Hiệu
Louiss Van Gaal

Louiss Van Gaal

2014-nay

0

XEM

Ryan Giggs

Ryan Giggs

2014-2014

0

XEM

David Moyes

David Moyes

1986-2013

1

XEM

Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson

1986-nay

36

XEM

Ron Atkinson

Ron Atkinson

1981-1986

3

XEM

Dave Sexton

Dave Sexton

1977-1981

0

XEM

Tommy Docherty

Tommy Docherty

1972-1977

2

XEM

AFrank O'Farrell

Frank O'Farrell

1971-1972

0

XEM

Wilfred McGuinness

Wilfred McGuinness

1970-1971

0

XEM

Matt Busby

Matt Busby

1945-1969

1970-1971

11

XEM

Scott Duncan

Scott Duncan

1932-1937

1

XEM

Walter Crickmer

Walter Crickmer

1931-1932

1937-1945

0

XEM

Herbert Bamlett

Herbert Bamlett

1927-1931

0

XEM

Clarence Hilditch

Clarence Hilditch

1926-1927

0

XEM

John Chapman

John Chapman

1921-1926

0

XEM

John Robson

John Robson

1914-1921

0

XEM

John J. Bentley

John J. Bentley

1912-1914

0

XEM

T. J. Wallworth

T. J. Wallworth

1912

0

XEM

James West

James West

1900-1903

0

XEM

A.H.Albut

Alfrec Albut

1892-1900

0

XEM

Ernest Mangnall

Ernest Mangnall

1903-1912

5

XEM