Đăng ký Quên mật khẩu
 

Đội Hình Trẻ

Ben Amos
B. AMOS
Ngày sinh 10-04-1990
Vị Trí Thủ Môn
Sam Johnstone
S. JOHNSTONE
Ngày sinh 25-03-1993
Vị Trí Thủ Môn
Michael Keane
M. KEANE
Ngày sinh 22-05-1946
Vị Trí Hậu Vệ
Sean McGinty
S. MCGINTY
Ngày sinh 11-01-1993
Vị Trí Hậu Vệ
Alberto Massacci
A. MASSACCI
Ngày sinh 27-05-1993
Vị Trí Hậu Vệ
Marnick Vermijl
M. VERMIJL
Ngày sinh 13-01-1992
Vị Trí Hậu Vệ
Tom Thorpe
T. Thorpe
Ngày sinh 13-01-1993
Vị Trí Hậu Vệ
Michele Fornasier
M. FORNASIER
Ngày sinh 22-08-1993
Vị Trí Hậu Vệ
Ezekiel Fryers
E. FRYERS
Ngày sinh 09-09-1992
Vị Trí Hậu Vệ
Luke Giverin
L. GIVERIN
Ngày sinh 04-02-1993
Vị Trí Hậu Vệ
Larnell Cole
L. COLE
Ngày sinh 09-03-1993
Vị Trí Tiền Vệ
Matthew James
M. JAMES
Ngày sinh 22-07-1991
Vị Trí Tiền Vệ
Davide Petrucci
D. PETRUCCI
Ngày sinh 15-12-1992
Vị Trí Tiền Vệ
Paul Labile Pogba
P. POGBA
Ngày sinh 15-03-1993
Vị Trí Tiền Vệ
Ryan Tunnicliffe
R. TUNNICLIFFE
Ngày sinh 30-12-1992
Vị Trí Tiền Vệ
Jesse Lingard
J. LINGARD
Ngày sinh 15-12-1992
Vị Trí Tiền Vệ
Frederic Veseli
F. Veseli
Ngày sinh 20-11-1992
Vị Trí Hậu Vệ
William Keane
W. KEANE
Ngày sinh 11-01-1993
Vị Trí Tiền Vệ
Joshua King
J. KING
Ngày sinh 15-01-1992
Vị Trí Tiền Vệ