Đăng ký Quên mật khẩu
 

2012 - 2013

Hyperlink
Tháng 07-2012
19-07-2012 02:00 Tour 2012 AmaZulu FC Sân khách 1-0 Xem
21-07-2012 21:00 Tour 2012 Ajax Cape Town Sân khách 1-1 Xem
25-07-2012 19:00 Tour 2012 Shanghai Shenhua Sân khách 1-0 Xem
Tháng 08-2012
05-08-2012 22:00 Tour 2012 Valerenga Sân khách 0-0 Xem
09-08-2012 02:00 Tour 2012 FC Barcelona Sân khách 0-0 (2-0) Xem
12-08-2012 22:20 Tour 2012 Hannover 96 Sân khách 4-3 Xem
15-08-2012 02:00 Giao hữu Aberdeen Sân khách 1-2 Xem
21-08-2012 02:00 Premier League Everton Sân khách 0-1 Xem
25-08-2012 21:00 Premier League Fulham Sân nhà 3-2 Xem
Tháng 09-2012
02-09-2012 22:00 Premier League Southampton Sân khách 3-2 Xem
15-09-2012 21:00 Premier League Wigan Athletic Sân nhà 4-0 Xem
20-09-2012 01:45 Champion League Galarasaray Sân nhà 1-0 Xem
23-09-2012 19:30 Premier League Liverpool Sân khách 2-1 Xem
27-09-2012 01:45 League Cup Newcastle United Sân nhà 2-1 Xem
29-09-2012 23:30 Premier League Tottenham Sân nhà 2-3 Xem
Tháng 10-2012
03-10-2012 01:45 Champion League CFR 1902 Cluj Sân khách 2-1 Xem
07-10-2012 22:00 Premier League Newcastle United Sân khách 3-0 Xem
20-10-2012 21:00 Premier League Stoke City Sân nhà 4-2 Xem
24-10-2012 01:45 Champion League Braga Sân nhà 3-2 Xem
28-10-2012 23:00 Premier League Chelsea Sân khách 3-2 Xem
Tháng 11-2012
01-11-2012 02:45 League Cup Chelsea Sân khách 4-5 Xem
03-11-2012 19:45 Premier League Arsenal Sân nhà 2-1 Xem
08-11-2012 02:45 Champion League Braga Sân khách 3-1 Xem
11-11-2012 00:30 Premier League Aston Villa Sân khách 3-2 Xem
18-11-2012 00:30 Premier League Norwich City Sân khách 0-1 Xem
21-11-2012 02:45 Champion League Galatasaray Sân khách 0-1 Xem
24-11-2012 22:00 Premier League Queens Park Rangers Sân nhà 3-1 Xem
29-11-2012 03:00 Premier League West Ham Sân nhà 1-0 Xem
Tháng 12-2012
02-12-2012 00:30 Premier League Reading Sân khách 4-3 Xem
06-12-2012 02:45 Champion League CFR 1902 Cluj Sân nhà 0-1 Xem
09-12-2012 20:30 Premier League Manchester City Sân khách 3-2 Xem
15-12-2012 22:00 Premier League Sunderland Sân nhà 3-1 Xem
23-12-2012 20:30 Premier League Swansea City Sân khách 1-1 Xem
26-12-2012 22:00 Premier League Newcastle United Sân nhà 4-3 Xem
29-12-2012 22:00 Premier League West Bromwich Sân nhà 2-0 Xem
Tháng 01-2013
01-01-2013 22:00 Premier League Wigan Athletic Sân khách 4-0 Xem
06-01-2013 00:30 FA Cup West Ham United Sân khách 2-2 Xem
13-01-2013 20:30 Premier League Liverpool Sân nhà 2-1 Xem
17-01-2013 03:00 FA Cup West Ham Sân nhà 1-0 Xem
20-01-2013 23:00 Premier League Tottenham Sân khách 1-1 Xem
27-01-2013 00:30 FA Cup Fulham Sân nhà 4-1 Xem
31-01-2013 03:00 Premier League Southampton Sân nhà 2-1 Xem
Tháng 02-2013
03-02-2013 00:30 Premier League Fulham Sân khách 1-0 Xem
10-02-2013 23:00 Premier League Everton Sân nhà 2-0 Xem
14-02-2013 02:45 Champion League Real Madrid Sân khách 1-1 Xem
19-02-2013 03:00 FA Cup Reading Sân nhà 2-1 Xem
23-02-2013 22:00 Premier League Queens Park Rangers Sân khách 2-0 Xem
Tháng 03-2013
02-03-2013 22:00 Premier League Norwich City Sân nhà 4-0 Xem
06-03-2013 02:45 Champion League Real Madrid Sân nhà 1-2 Xem
10-03-2013 23:30 FA Cup Chelsea Sân nhà 2-2 Xem
17-03-2013 00:30 Premier League Reading Sân nhà 1-0 Xem
30-03-2013 19:30 Premier League Sunderland Sân khách 1-0 Xem
Tháng 04-2013
01-04-2013 18:30 FA Cup Chelsea Sân khách 0-1 Xem
09-04-2013 02:00 Premier League Manchester City Sân nhà 1-2 Xem
14-04-2013 20:05 Premier League Stoke City Sân khách 2-0 Xem
18-04-2013 01:45 Premier League West Ham United Sân khách 2-2 Xem
23-04-2013 02:00 Premier League Aston Villa Sân nhà 3-0 Xem
28-04-2013 22:00 Premier League Arsenal Sân khách 1-1 Xem
Tháng 05-2013
05-05-2013 2200 Premier League Chelsea Sân nhà 0-1 Xem
12-05-2013 22:00 Premier League Swansea City Sân nhà 2-1 Xem
19-05-2013 22:00 Premier League West Bromwic Sân khách 5-5 Xem