Đăng ký Quên mật khẩu
 

2011 - 2012

Hyperlink
Tháng 07-2011
14-07-2011 07:10 USA Tour New England Revolution Sân khách 4-1 Xem
21-07-2011 08:00 USA Tour Seattle Sounders Sân khách 7-0 Xem
24-07-2011 03:00 USA Tour Chicago Fire Sân khách 3-1 Xem
28-07-2011 08:15 USA Tour MLS All-Stars Sân khách 4-0 Xem
31-07-2011 06:00 USA Tour Barcelona Sân trung lập 2-1 Xem
Tháng 08-2011
06-08-2011 22:00 Chia tay Paul Scholes New York Cosmos Sân nhà 6-0 Xem
07-08-2011 20:30 Community Shield Man City Sân trung lập 3-2 Xem
14-08-2011 22:00 Premier League West Bromwich Sân khách 2-1 Xem
23-08-2011 02:00 Premier League Tottenham Sân nhà 3-0 Xem
28-08-2011 22:00 Premier League Arrsenal Sân nhà 8-2 Xem
Tháng 09-2011
10-09-2011 23:30 Premier League Bolton Sân khách 5-0 Xem
15-09-2011 01:45 Champion League Benfica Sân nhà 1-1 Xem
18-09-2011 22:00 Premier League Chelsea Sân nhà 3-1 Xem
21-09-2011 01:45 League Cup Leeds United Sân khách 3-0 Xem
24-09-2011 23:30 Premier League Stoke City Sân khách 1-1 Xem
28-09-2011 01:45 Champion League Basel Sân nhà 3-3 Xem
Tháng 10-2011
01-10-2011 21:00 Premier League Norwich City Sân nhà 2-0 Xem
15-10-2011 18:45 Premier League Liverpool Sân khách 1-1 Xem
19-10-2011 01:45 Champion League Otelu Galati Sân khách 2-0 Xem
23-10-2011 19:30 Premier League Man City Sân nhà 1-6 Xem
26-10-2011 03:00 League Cup Andershot Sân khách 3-0 Xem
29-10-2011 18:00 Premier League Everton Sân khách 1-0 Xem
Tháng 11-2011
03-11-2011 02:45 Champion League Otelu Galati Sân nhà 2-0 Xem
05-11-2011 22:00 Premier League Sunderland Sân nhà 1-0 Xem
20-11-2011 00:30 Premier League Swansea City Sân khách 1-0 Xem
23-11-2011 02:45 Champion League Benfica Sân nhà 2-2 Xem
26-11-2011 22:00 Premier League Newcastle United Sân nhà 1-1 Xem
Tháng 12-2011
01-12-2011 02:45 League Cup Crystal Palace Sân nhà 1-2 Xem
04-12-2011 00:30 Premier League Aston Villa Sân khách 1-0 Xem
08-12-2011 02:45 Champion League Basel Sân khách 1-2 Xem
10-12-2011 22:00 Premier League Wolverhampton Sân nhà 4-1 Xem
18-12-2011 19:00 Premier League Queen Park Rangers Sân khách 2-0 Xem
22-12-2011 03:00 Premier League Fulham Sân khách 5-0 Xem
26-12-2011 22:00 Premier League Wigan Sân nhà 5-0 Xem
31-12-2011 19:45 Premier League Blackburn Rovers Sân nhà 2-3 Xem
Tháng 01-2012
05-01-2012 03:00 Premier League Necastle United Sân khách 0-3 Xem
08-01-2012 20:00 FA Cup Man City Sân khách 3-2 Xem
14-01-2012 22:00 Premier League Bolton Sân nhà 3-0 Xem
22-01-2012 23:00 Premier League Arsenal Sân khách 2-1 Xem
28-01-2012 19:45 Premier League Liverpool Sân khách 1-2 Xem
Tháng 02-2012
01-02-2012 03:00 Premier League Stoke City Sân nhà 2-0 Xem
05-02-2012 23:00 Premier League Chelsea Sân khách 3-3 Xem
11-02-2012 19:45 Premier League Liverpool Sân nhà 2-1 Xem
17-02-2012 01:00 Europa League Ajax Amsterdam Sân khách 0-2 Xem
24-02-2012 03:05 Europa League Ajax Amsterdam Sân nhà 1-2 Xem
26-02-2012 20:30 Premier League Norwich City Sân khách 2-1 Xem
Tháng 03-2012
04-03-2012 23:10 Premier League Tottenham Sân khách 3-1 Xem
09-03-2012 03:05 Europa League Athletic Bilbao Sân nhà 2-3 Xem
11-03-2012 21:00 Premier League West Bromwich Sân nhà 2-0 Xem
16-03-2012 01:00 Europa League Athletic Bilbao Sân khách 1-2 Xem
18-03-2012 20:30 Premier League Wolverhampton Sân khách 5-0 Xem
27-03-2012 02:00 Premier League Fulham Sân nhà 1-0 Xem
Tháng 04-2012
03-04-2012 02:00 Premier League Blackburn Rovers Sân khách 2-0 Xem
08-04-2012 19:30 Premier League Queen Park Rangers Sân nhà 2-0 Xem
12-04-2012 01:45 Premier League Wigan Sân khách 0-1 Xem
15-04-2012 22:00 Premier League Aston Villa Sân nhà 4-0 Xem
22-04-2012 18:30 Premier League Everton Sân nhà 3-1 Xem
Tháng 05-2012
01-05-2012 02:00 Premier League Man City Sân khách 1-2 Xem
06-05-2012 22:00 Premier League Swansea City Sân nhà 3-0 Xem
13-05-2012 21:00 Premier League Sunderland Sân khách 0-2 Xem
16-05-2012 02:00 Tôn vinh Harry Gregg Irish League Sân nhà 4-1 Xem