Đăng ký Quên mật khẩu
 

2007 - 2008

Tháng 08-2007
05-08-2007 Community Shield Chelsea Sân trung lập 1-1 Xem
12-08-2007 Premier League Reading Sân nhà 0-0 Xem
15-08-2007 Premier League Portsmouth Sân khách 1-1 Xem
19-08-2007 Premier League Manchester City Sân khách 0-1 Xem
26-08-2007 Premier League Tottenham Hotspur Sân nhà 1-0 Xem
Tháng 09-2007
01-09-2007 Premier League Sunderland Sân nhà 1-0 Xem
15-09-2007 Premier League Everton Sân khách 1-0 Xem
19-09-2007 Champion League Sporting Lisbon Sân khách 1-0 Xem
23-09-2007 Premier League Chelsea Sân nhà 2-0 Xem
26-09-2007 League Cup Coventry City Sân nhà 0-2 Xem
29-09-2007 Premier League Birmingham City Sân khách 1-0 Xem
Tháng 10-2007
02-10-2007 Champion League Roma Sân nhà 1-0 Xem
06-10-2007 Premier League Wigan Athletic Sân nhà 4-0 Xem
20-10-2007 Premier League Aston Villa Sân khách 4-1 Xem
23-10-2007 Champion League Dynamo Kiev Sân khách 4-2 Xem
27-10-2007 Premier League Middlesbrough Sân nhà 4-1 Xem
Tháng 11-2007
03-11-2007 Premier League Arsenal Sân khách 2-2 Xem
07-11-2007 Champion League Dynamo Kiev Sân nhà 4-0 Xem
11-11-2007 Premier League Blackburn Rovers Sân nhà 2-0 Xem
24-11-2007 Premier League Bolton Wanderers Sân khách 0-1 Xem
27-11-2007 Champion League Sporting Lisbon Sân nhà 2-1 Xem
Tháng 12-2007
03-12-2007 Premier League Fulham Sân nhà 2-0 Xem
08-12-2007 Premier League Derby County Sân nhà 4-1 Xem
12-12-2007 Champion League Roma Sân khách 1-1 Xem
16-12-2007 Premier League Liverpool Sân khách 1-0 Xem
23-12-2007 Premier League Everton Sân nhà 2-1 Xem
26-12-2007 Premier League Sunderland Sân khách 4-0 Xem
29-12-2007 Premier League West Ham United Sân khách 1-2 Xem
Tháng 01-2008
01-01-2008 Premier League Birmingham City Sân nhà 1-0 Xem
05-01-2008 FA Cup Aston Villa Sân khách 2-0 Xem
12-01-2008 Premier League Newcastle United Sân nhà 6-0 Xem
19-01-2008 Premier League Reading Sân khách 2-0 Xem
27-01-2008 FA Cup Tottenham Hotspur Sân nhà 3-1 Xem
30-01-2008 Premier League Portsmouth Sân nhà 2-0 Xem
Tháng 02-2008
02-02-2008 Premier League Tottenham Hotspur Sân khách 1-1 Xem
10-02-2008 Premier League Manchester City Sân nhà 1-2 Xem
16-02-2008 FA Cup Arsenal Sân nhà 4-0 Xem
20-02-2008 Champion League Olympique Lyonnais Sân khách 1-1 Xem
23-02-2008 Premier League Newcastle United Sân khách 5-1 Xem
Tháng 03-2008
01-03-2008 Premier League Fulham Sân khách 3-0 Xem
04-03-2008 Champion League Olympique Lyonnais Sân nhà 1-0 Xem
08-03-2008 FA Cup Portsmouth Sân nhà 0-1 Xem
15-03-2008 Premier League Derby County Sân khách 1-0 Xem
19-03-2008 Premier League Bolton Wanders Sân nhà 2-0 Xem
23-03-2008 Premier League Liverpool Sân nhà 3-0 Xem
29-03-2008 Premier League Aston Villa Sân nhà 4-0 Xem
Tháng 04-2008
01-04-2008 Champion League Roma Sân khách 2-0 Xem
06-04-2008 Premier League Middlesbrough Sân khách 2-2 Xem
09-04-2008 Champion League Roma Sân nhà 1-0 Xem
13-04-2008 Premier League Arsenal Sân nhà 2-1 Xem
19-04-2008 Premier League Blackburn Rovers Sân khách 1-1 Xem
23-04-2008 Champion League Barcelona Sân khách 0-0 Xem
26-04-2008 Premier League Chelsea Sân khách 1-2 Xem
29-04-2008 Champion League Barcelona Sân nhà 1-0 Xem
Tháng 05-2008
03-05-2008 Premier League West Ham United Sân nhà 4-1 Xem
11-05-2008 Premier League Wigan Athletic Sân khách 2-0 Xem
21-05-2008 Champion League Chelsea Sân trung lập 1-1 (6-1) Xem