Đăng ký Quên mật khẩu
 

1998 - 1999

Mùa giải 1998-1999
Tháng 08-1998
09-08-1998 Charity Shield Arsenal Sân trung lập 0-3 video
12-08-1998 Premier League LKS Lodz Sân nhà 2-0 video
15-08-1998 Premier League Leicester City Sân nhà 2-2 video
22-08-1998 Premier League West Ham United Sân khách 0-0 video
26-08-1998 Premier League LKS Lodz Sân khách 0-0 video
Tháng 09-1998
09-09-1998 Premier League Charlton Athletic Sân nhà 4-1 video
12-09-1998 Premier League Coventry City Sân nhà 2-0 video
16-09-1998 Champion League Barcelona Sân nhà 3-3 video
20-09-1998 Premier League Arsenal Sân khách 0-3 video
24-09-1998 Premier League Liverpool Sân nhà 0-0 video
30-09-1998 Champion League Bayern Munich Sân khách 2-2 video
Tháng 10-1998
03-10-1998 Premier League Southampton Sân khách 3-0 video
17-10-1998 Premier League Wimbledon Sân nhà 5-1 video
21-10-1998 Champion League Brondby Sân khách 6-2 video
24-10-1998 Premier League Derby County Sân khách 1-1 video
28-10-1998 League Cup Bury Sân nhà 2-0 video
31-10-1998 Premier League Everton Sân khách 4-1 video
Tháng 11-1998
04-11-1998 Champion League Brondby Sân nhà 5-0 video
08-11-1998 Premier League Newcastle United Sân nhà 0-0 video
11-11-1998 League Cup Nottingham Forest Sân nhà 2-1 video
14-11-1998 Premier League Blackburn Rovers Sân nhà 3-2 video
21-11-1998 Premier League Sheffield Wednesday Sân khách 1-3 video
25-11-1998 Champion League Barcelona Sân khách 3-3 video
29-11-1998 Premier League Leeds United Sân nhà 3-2 video
Tháng 12-1998
02-12-1998 League Cup Tottenham Hotspur Sân khách 1-3 video
05-12-1998 Premier League Aston Villa Sân khách 1-1 video
09-12-1998 Champion League dBayern Munich Sân nhà 1-1 video
12-12-1998 Premier League Tottenham Hotspur Sân khách 2-2 video
16-12-1998 Premier League Chelsea Sân nhà 1-1 video
19-12-1998 Premier League Middlesbrough Sân nhà 2-3 video
26-12-1998 Premier League Nottingham Foresst Sân nhà 3-0 video
29-12-1998 Premier League Chelsea Sân khách 0-0 video
Tháng 01-1999
03-01-1999 FA Cup Middlesbrough Sân nhà 3-1 video
10-01-1999 Premier League West Ham United Sân nhà 4-1 video
16-01-1999 Premier League Leicester City Sân khách 6-2 video
24-01-1999 FA Cup Liverpool Sân nhà 2-1 video
31-01-1999 Premier League Charlton Athletic Sân khách 1-0 video
Tháng 02-1999
03-02-1999 Premier League Derby County Sân nhà 1-0 video
06-02-1999 Premier League Nottingham Forest Sân khách 8-1 video
14-02-1999 FA Cup Fulham Sân nhà 1-0 video
17-02-1999 Premier League Arsenal Sân nhà 1-1 video
20-02-1999 Premier League Coventry City Sân khách 1-0 video
27-02-1999 Premier League Southampton Sân nhà 2-1 video
Tháng 03-1999
03-03-1999 Champion League Inter Milan Sân nhà 2-0 video
07-03-1999 FA Cup Chelsea Sân nhà 0-0 video
10-03-1999 FA Cup Chelsea Sân khách 2-0 video
13-03-1999 Premier League Newcastle United Sân khách 2-1 video
17-03-1999 Champion League Inter Milan Sân khách 1-1 video
21-03-1999 Premier League Everton Sân nhà 3-1 video
Tháng 04-1999
03-04-1999 Premier League Wimbledon Sân khách 1-1 video
07-04-1999 Champion League Juventus Sân nhà 1-1 video
11-04-1999 FA Cup Arsenal Sân trung lập 0-0 video
14-04-1999 FA Cup Arsenal Sân trung lập 2-1 video
17-04-1999 Premier League Sheffield Wednesday Sân nhà 3-0 video
21-04-1999 Champion League Juventus Sân khách 3-2 video
25-04-1999 Premier League Leeds United Sân khách 1-1 video
Tháng 05-1999
01-05-1999 Premier League Aston Villa Sân nhà 2-1 video
05-05-1999 Premier League Liverpool Sân khách 2-2 video
09-05-1999 Premier League Middlesbrough Sân khách 1-0 video
12-05-1999 Premier League Blackburn Rovers Sân khách 0-0 video
16-05-1999 Premier League Tottenham Hotspur Sân nhà 2-1 video
22-05-1999 FA Cup Newcastle United Sân trung lập 2-0 video
26-05-1999 Premier League Bayern Munich Sân trung lập 2-1 video