Đăng ký Quên mật khẩu
 

1997 - 1998

Mùa giải 1997-1998
Tháng 08-1997
03-08-1997 Charity Shield Chelsea Sân trung lập 1-1 video
10-08-1997 Premier League Tottenham Hotspur Sân khách 2-0 video
13-08-1997 Premier League Southampton Sân nhà 1-0 video
23-08-1997 Premier League Leicester City Sân khách 0-0 video
27-08-1997 Premier League Everton Sân khách 2-0 video
30-08-1997 Premier League Coventry City Sân nhà 3-0 video
Tháng 09-1997
13-09-1997 Premier League West Ham United Sân nhà 2-1 video
17-09-1997 Champion League Kosice Sân khách 3-0 video
20-09-1997 Premier League Bolton Wanderers Sân khách 0-0 video
24-09-1997 Premier League Chelsea Sân nhà 2-2 video
27-09-1997 Premier League Leeds United Sân khách 0-1 video
Tháng 10-1997
01-10-1997 Champion League Juventus Sân nhà 3-2 video
04-10-1997 Premier League Crystal Palace Sân nhà 2-0 video
14-10-1997 League Cup Ipswich Town Sân khách 0-2 video
18-10-1997 Premier League Derby County Sân khách 2-2 video
22-10-1997 Champion League Feyenoord Sân nhà 2-1 video
25-10-1997 Premier League Barnsley Sân nhà 7-0 video
Tháng 11-1997
01-11-1997 Premier League Sheffield Wednesday Sân nhà 6-1 video
05-11-1997 Champion League Feyenoord Sân khách 3-1 video
09-11-1997 Premier League Arsenal Sân khách 2-3 video
22-11-1997 Premier League Wimbledon Sân khách 5-2 video
27-11-1997 Champion League Kosice Sân nhà 3-0 video
30-11-1997 Premier League Blackburn Rovers Sân nhà 4-0 video
Tháng 12-1997
06-12-1997 Premier League Liverpool Sân khách 3-1 video
10-12-1997 Champion League Juventus Sân khách 0-1 video
15-12-1997 Premier League Aston Villa Sân nhà 1-0 video
21-12-1997 Premier League Newcastle United Sân khách 1-0 video
26-12-1997 Premier League Everton Sân nhà 2-0 video
28-12-1997 Premier League Coventry City Sân khách 2-3 video
Tháng 01-1998
04-01-1998 FA Cup Chelsea Sân khách 5-3 video
10-01-1998 Premier League Tottenham Hotspur Sân nhà 2-0 video
19-01-1998 Premier League Southampton Sân khách 0-1 video
24-01-1998 FA Cup Walsall Sân nhà 5-1 video
31-01-1998 Premier League Leicester City Sân nhà 0-1 video
Tháng 02-1998
07-02-1998 Premier League Bolton Wanderers Sân nhà 1-1 video
15-02-1998 FA Cup Barnsley Sân nhà 1-1 video
18-02-1998 Premier League Aston Villa Sân khách 2-0 video
21-02-1998 Premier League Derby County Sân nhà 2-0 video
25-02-1998 FA Cup Barnsley Sân khách 2-3 video
28-02-1998 Premier League Chelsea Sân khách 1-0 video
Tháng 03-1998
04-03-1998 Premier League Monaco Sân khách 0-0 video
07-03-1998 Premier League Sheffield Wednesday Sân khách 0-2 video
11-03-1998 Premier League West Ham United Sân khách 1-1 video
14-03-1998 Premier League Arsenal Sân nhà 0-1 video
18-03-1998 Champion League Monaco Sân nhà 1-1 video
28-03-1998 Premier League Wimbledon Sân nhà 2-0 video
Tháng 04-1998
06-04-1998 Premier League Blackburn Rovers Sân khách 3-1 video
10-04-1998 Premier League Liverpool Sân nhà 1-1 video
18-04-1998 Premier League Newcastle United Sân nhà 1-1 video
27-04-1998 Premier League Crystal Palace Sân khách 3-0 video
Tháng 05-1998
04-05-1998 Premier League Leeds United Sân nhà 3-0 video
10-05-1998 Premier League Barnsley Sân khách 2-0 video