Đăng ký Quên mật khẩu
 

1996 - 1997

Mùa giải 1996-1997
Tháng 08-1996
11-08-1996 Charity Shield Newcastle United Sân trung lập 4-0 video
17-08-1996 Premier League Wimbledon Sân khách 3-0 video
21-08-1996 Premier League Everton Sân nhà 2-2 video
25-08-1996 Premier League Blackburn Rovers Sân nhà 2-2 video
Tháng 09-1996
04-09-1996 Premier League Derby County Sân khách 1-1 video
07-09-1996 Premier League Leeds United Sân khách 4-0 video
11-09-1996 Champion League Juventus Sân nhàa 0-1 video
14-09-1996 Premier League Nottingham Forest Sân nhà 4-1 video
21-09-1996 Premier League Aston Villa Sân khách 0-0 video
25-09-1996 Champion League Rapid Vienna Sân nhà 2-0 video
29-09-1996 Premier League Tottenham Hotspur Sân nhà 2-0 video
Tháng 10-1996
12-10-1996 Premier League Liverpool Sân nhà 1-0 video
16-10-1996 Champion League Fenerbahce Sân khách 2-0 video
20-10-1996 Premier League Newcastle United Sân khách 0-5 video
23-10-1996 League Cup Swindon Town Sân nhà 2-1 video
26-10-1996 Premier League Southampton Sân khách 3-6 video
30-10-1996 Champion League Fenerbahce Sân nhà 0-1 video
Tháng 11-1996
02-11-1996 Premier League Chelsea Sân nhà 1-2 video
16-11-1996 Premier League Arsenal Sân nhà 1-0 video
20-11-1996 Champion League Juventus Sân nhà 0-1 video
23-11-1996 Premier League Middlesbrough Sân khách 2-2 video
27-11-1996 League Cup Leicester City Sân khách 0-2 video
30-11-1996 Premier League Leicester City Sân nhà 3-1 video
Tháng 12-1996
04-12-1996 Champion League Rapid Vienna Sân khách 2-0 video
08-12-1996 Premier League West Ham United Sân khách 2-2 video
18-12-1996 Premier League Sheffield Wednesday Sân khách 1-1 video
21-12-1996 Premier League Sunderland Sân nhà 5-0 video
26-12-1996 Premier League Nottingham Forest Sân khách 4-0 video
28-12-1996 Premier League Leeds United Sân nhà 1-0 video
Tháng 01-1997
01-01-1997 Premier League Aston Villa Sân nhà 0-0 video
05-01-1997 FA Cup Tottenham Hotspur Sân nhà 2-0 video
12-01-1997 Premier League Tottenham Hotspur Sân khách 2-1 video
18-01-1997 Premier League Coventry City Sân khách 2-0 video
25-01-1997 FA Cup Wimbledon Sân nhà 1-1 video
29-01-1997 Premier League Wimbledon Sân nhà 2-1 video
Tháng 02-1997
01-02-1997 Premier League Southampton Sân nhà 2-1 video
04-02-1997 FA Cup Wimbledon Sân khách 0-1 video
19-02-1997 Premier League Arsenal Sân khách 2-1 video
22-02-1997 Premier League Chelsea Sân khách 1-1 video
Tháng 03-1997
01-03-1997 Premier League Coventry City Sân nhà 3-1 video
05-03-1997 Champion League Porto Sân nhà 4-0 video
08-03-1997 Premier League Sunderland Sân khách 1-2 video
15-03-1997 Premier League Sheffield Wednesday Sân nhà 2-0 video
19-03-1997 Champion League Porto Sân khách 0-0 video
22-03-1997 Premier League Everton Sân khách 2-0 video
Tháng 04-1997
05-04-1997 Premier League Derby County Sân nhà 2-3 video
09-04-1997 Champion League Borussia Dortmund Sân khách 0-1 video
12-04-1997 Premier League Blackburn Rovers Sân khách 3-2 video
19-04-1997 Premier League Liverpool Sân khách 3-1 video
23-04-1997 Champion League Borussia Dortmund Sân nhà 0-1 video
Tháng 05-1997
03-05-1997 Premier League Leicester City Sân khách 2-2 video
05-05-1997 Premier League Middlesbrough Sân nhà 3-3 video
08-05-1997 Premier League Newcastle United Sân nhà 0-0 video
11-05-1997 Premier League West Ham United Sân nhà 2-0 video