Đăng ký Quên mật khẩu
 

1995 - 1996

Mùa giải 1995-1996
Tháng 08-1995
19-08-1995 Premier League Aston Villa Sân nhà1 1-3 video
23-08-1995 Premier League West Ham United Sân nhà 2-1 video
26-08-1995 Premier League Wimbledon Sân nhà 3-1 video
28-08-1995 Premier League Blackburn Rovers Sân nhà1 2-1 video
Tháng 09-1995
09-09-1995 Premier League Everton Sân nhà1 3-2 video
12-09-1995 Champion League Rotor Volgograd Sân nhà1 0-0 video
16-09-1995 Premier League Bolton Wanderers Sân nhà 3-0 video
20-09-1995 League CupYork City Sân nhà 0-3 video
23-09-1995 Premier League Sheffield Wedneday Sân nhà1 0-0 video
26-09-1995 Champion League Rotor Volgograd Sân nhà 2-2 video
Tháng 10-1995
01-10-1995 Premier League Liverpool Sân nhà 2-2 video
03-10-1995 League Cup York City Sân nhà1 3-1 video
14-10-1995 Premier League Manchester City Sân nhà 1-0 video
21-10-1995 Premier League Chelsea Sân nhà1 4-1 video
28-10-1995 Premier League Middlesbrough Sân nhà 2-0 video
Tháng 11-1995
04-11-1995 Premier League Arsenal Sân nhà1 0-1 video
18-11-1995 Premier League Southampton Sân nhà 4-1 video
22-11-1995 Premier League Coventry City Sân nhà1 4-0 video
27-11-1995 Premier League Nottingham Forest Sân nhà1 1-1 video
Tháng 12-1995
02-12-1995 Premier League Chelsea Sân nhà 1-1 video
09-12-1995 Premier League Sheffield Wednesday Sân nhà 2-2 video
17-12-1995 Premier League Liverpool Sân nhà1 0-2 video
24-12-1995 Premier League Leeds United Sân nhà1 1-3 video
27-12-1995 Premier League Newcastle United Sân nhà 2-0 video
30-12-1995 Premier League Queens Park Rangers Sân nhà 2-1 video
Tháng 01-1996
01-01-1996 Premier League Tottenham Hotspur Sân nhà1 1-4 video
06-01-1996 FA Cup Sunderland Sân nhà 2-2 video
13-01-1996 Premier League Aston Villa Sân nhà 0-0 video
16-01-1996 FA Cup Sunderland Sân nhà1 2-1 video
22-01-1996 Premier League West Ham United Sân nhà1 1-0 video
27-01-1996 FA Cup Reading Sân nhà1 3-0 video
Tháng 02-1996
03-02-1996 Premier League Wimbledon Sân nhà1 4-2 video
10-02-1996 Premier League Blackburn Rovers Sân nhà 1-0 video
18-02-1996 FA Cup Manchester City Sân nhà 2-1 video
21-02-1996 Premier League Everton Sân nhà 2-0 video
25-02-1996 Premier League Bolton Waderers Sân nhà1 6-0 video
Tháng 03-1996
04-03-1996 Premier League Newcastle United Sân nhà1 1-0 video
11-03-1996 FA Cup Southampton Sân nhà 2-0 video
16-03-1996 Premier League Queens Park Rangers Sân nhà1 1-1 video
20-03-1996 Premier League Arsenal Sân nhà 1-0 video
24-03-1996 Premier League Tottenham Hotspur Sân nhà 1-0 video
31-03-1996 FA Cup Chelsea Sân trung lập 2-1 video
Tháng 04-1996
06-04-1996 Premier League Manchester City Sân nhà1 3-2 video
08-04-1996 Premier League Coventry City Sân nhà 1-0 video
13-04-1996 Premier League Southampton Sân nhà1 1-3 video
17-04-1996 Premier League Leeds United Sân nhà 1-0 video
28-04-1996 Premier League Nottingham Forest Sân nhà1 3-0 video
Tháng 05-1996
05-05-1996 Premier League Middlesbrough Sân nhà1 3-0 video
11-05-1996 FA Cup Liverpool Sân trung lập 1-0 video