Đăng ký Quên mật khẩu
 

1994 - 1995

Mùa giải 1994-1995
Tháng 08-1994
14-08-1994 Charity Shield Blackburn Rovers Sân trung lập 2-0 video
20-08-1994 Premier League Queens Park Rangers Sân nhà 2-0 video
22-08-1994 Premier League Nottingham Forest Sân khách 1-1 video
27-08-1994 Premier League Tottenham Hotspur Sân khách 1-0 video
31-08-1994 Premier League Wimbledon Sân nhà 3-0 video
Tháng 09-1994
11-09-1994 Premier League Leeds United Sân khách 1-2 video
14-09-1994 Champion League Gothenburg Sân nhà 4-2 video
17-09-1994 Premier League Liverpool Sân nhà 2-0 video
21-09-1994 League Cup Port Vale Sân khách 2-1 video
24-09-1994 Premier League Ipswich Town Sân khách 2-3 video
28-09-1994 Champion League Galatasaray Sân khách 0-0 video
Tháng 10-1994
01-10-1994 Premier League Everton Sân nhà 2-0 video
05-10-1994 League Cup Port Vale Sân nhà 2-0 video
08-10-1994 Premier League Sheffield Wednesday Sân khách 0-1 video
15-10-1994 Premier League West Ham United Sân nhà 1-0 video
19-10-1994 Champion League Barcelona Sân nhà 2-2 video
24-10-1994 Premier League Blackburn Rovers Sân khách 4-2 video
26-10-1994 League Cup Newcastle United Sân khách 0-2 video
29-10-1994 Premier League Newcastle United Sân nhà 2-0 video
Tháng 11-1994
02-11-1994 Champion League Barcelona Sân khách 0-4 video
06-11-1994 Premier League Aston Villa Sân khách 2-1 video
10-11-1994 Premier League Manchester City Sân nhà 5-0 video
19-11-1994 Premier League Crystal Palace Sân nhà 3-0 video
23-11-1994 Champion League Gothenburg Sân khách 1-3 video
26-11-1994 Premier League Arsenal Sân khách 0-0 video
Tháng 12-1994
03-12-1994 Premier League Norwich City Sân nhà 1-0 video
07-12-1994 Champion League Galatasaray Sân nhà 4-0 video
10-12-1994 Premier League Queens Park Rangers Sân khách 3-2 video
17-12-1994 Premier League Nottingham Forest Sân nhà 1-2 video
26-12-1994 Premier League Chelsea Sân khách 3-2 video
28-12-1994 Premier League Leicester City Sân nhà 1-1 video
31-12-1994 Premier League Southampton Sân khách 2-2 video
Tháng 01-1995
03-01-1995 Premier League Coventry City Sân nhà 2-0 video
09-01-1995 FA Cup Sheffield United Sân khách 2-0 video
15-01-1995 Premier League Newcastle United Sân khách 1-1 video
22-01-1995 Premier League Blackburn Rovers Sân nhà 1-0 video
25-01-1995 Premier League Crystal Palace Sân khách 1-1 video
28-01-1995 FA Cup Wrexham Sân nhà 5-2 video
Tháng 02-1995
04-02-1995 Premier League Aston Villa Sân nhà 1-0 video
11-02-1995 Premier League Manchester City Sân khách 3-0 video
19-02-1995 FA Cup Leeds United Sân nhà 3-1 video
22-02-1995 Premier League Norwich City Sân khách 2-0 video
25-02-1995 Premier League Everton Sân khách 0-1 video
Tháng 03-1995
04-03-1995 Premier League Ipswich Town Sân nhà 9-0 video
07-03-1995 Premier League Wimbledon Sân khách 1-0 video
12-03-1995 FA Cup Queens Park Rangers Sân nhà 2-0 video
15-03-1995 Premier League Tottenham Hotspur Sân nhà 0-0 video
19-03-1995 Premier League Liverpool Sân khách 3-0 video
22-03-1995 Premier League Arsenal Sân nhà 0-0 video
Tháng 04-1995
02-04-1995 Premier League Leeds United Sân nhà 0-0 video
09-04-1995 FA Cup Crystal Palace Sân trung lập 2-2 video
12-04-1995 FA Cup Crystal Palace Sân trung lập 2-0 video
15-04-1995 Premier League Leicester City Sân khách 4-0 video
17-04-1995 Premier League Chelsea Sân nhà 0-0 video
Tháng 05-1995
01-05-1995 Premier League Coventry City Sân khách 3-2 video
07-05-1995 Premier League Sheffielđ Wednesday Sân nhà 1-0 video
10-05-1995 Premier League Southampton Sân nhà 2-1 video
14-05-1995 Premier League West Ham United Sân khách 1-1 video
20-05-1995 FA Cup Everton Sân trung lập 0-1 video